Videoplatform

Belangrijk kenmerk van breedbanddiensten is het onbeperkt gebruik kunnen maken van video en beeldcommunicatie in de dienstverlening. De bandbreedte van glasvezel staat toe dat er kwalitatief zeer hoogwaardige communicatie plaats vindt. Dit creëert een heel nieuw scala aan mogelijkheden om nieuwe en innovatieve digitale diensten te gaan ontwikkelen en aanbieden.

In het project AmersfoortBreed wordt in een zestal pilots nauw samengewerkt met partners uit maatschappelijke sectoren in de regio Amersfoort om de diensten te gaan ontwikkelen. Dit kunnen zowel televisiediensten zijn (bijvoorbeeld een themakanaal over cultuur, een programma voor Wijk TV), internetdiensten (videowebsite, narrowcasting, video in bestaande websites) of beeldcommunicatie (1 op 1 of 1 op n). Om dit te kunnen faciliteren is het nodig dat er voor deze pilots een videoplatform gerealiseerd wordt. Het is een centrale voorziening maar elke pilot maakt er op zijn eigen manier gebruik van.

Centraal videoplatform
Er is voor gekozen om door middel van een aanbesteding één centraal videoplatform voor alle pilots te selecteren. Dat is niet alleen kostenefficiënter maar zorgt er ook voor dat de videocontent veel eenvoudiger uitgewisseld kan worden tussen de pilots. Het is daarnaast ook de ambitie om hetzelfde platform breder beschikbaar te stellen voor andere organisaties (bedrijven, instellingen, verenigingen) en bewoners die ook innovatieve breedbanddiensten willen gaan realiseren. Daarbij streven wij naar het gratis ter beschikking stellen van de basisfaciliteiten van het videoplatform. Wat ieder zelf moet regelen en betalen is de ontwikkeling en de exploitatie van de breedbanddiensten zelf.

Wij zien het als een belangrijke hefboom voor lokale innovatie als tijdens de projectperiode organisaties en bewoners zeer laagdrempelig gebruiken kunnen maken van het videoplatform. Op dit moment ontbreekt het immers bij veel organisaties aan kennis, ervaring en financiën om een dergelijk videoplatform voor de eigen breedbanddiensten beschikbaar te krijgen. Bovendien zijn de kosten veel hoger voor een individuele organisatie die een dergelijk platform wil realiseren.

Het videoplatform als onderdeel van het project
Het videoplatform vervult een centrale rol. Daarbij zijn vijf verschillende categorieën gebruikers te onderscheiden:

  1. Videocontent op bestaande en nieuw op te zetten websites. Deze websites zijn in beheer bij de lokale partners waarmee wordt samengewerkt. Deze partijen zullen content plaatsen en willen distribueren.
  2. Een cumulatie en selectie van het videomateriaal kan op termijn gebruikt worden voor een nieuw lokaal TV-kanaal AmersfoortBreedTV. Hiervoor is nu nog geen distributiekanaal en licentie maar in het project wel onderzocht hoe dit te realiseren is.
  3. Videocontent op de 3 bestaande projectportals en 1 nog te ontwikkelen van de projecten die onderdeel zijn van het overkoepelende project Amersfoort Innnovatief Sterk. Deze projecten zullen content willen plaatsen en distribueren.
  4. Plaatsing van videocontent op de sociale media portals
  5. Gebruik van het videoplatform door derden. Het gaat dan om het kunnen bijdragen van videocontent alsmede het kunnen laten plaatsen op eigen website danwel die van derden (bijvoorbeeld de WijkTV website).

Voor het videoplatform is een handleiding beschikbaar.