dossier sport

AmersfoortBreed heeft mogen bijdragen aan een aantal mooie initiatieven van voetbalvereniging ASC Nieuwland.
ASC Nieuwland

Live streamen van voetbalwedstrijden
Op 20 januari 2012 was er voor het eerst via internet een amateurvoetbalwedstrijd live te volgen in zeer hoge beeld- kwaliteit. Bovendien vond er tijdens deze wedstrijd een
test plaats met een speciale ‘tagging tool’ (zie de volgende paragraaf). Het live streamen van wedstrijden gebeurde in 2012 vanaf dat moment wekelijks. De wedstrijden zijn terug te zien via de website van ASC Nieuwland op ClubTube. De techniek die dit mogelijk maakt, is ook bruikbaar voor andere toepassingen.

TimeTag
In 2012 kwam de ‘tagging tool’ TimeTag tot stand. Deze toepassing is in eerste instantie gemaakt voor ASC Nieuwland. Met TimeTag kunnen mensen ‘tags’ – een soort bladwijzers – aan de beelden toevoegen. Als trainer kun je met deze tool bijvoorbeeld momenten aanwijzen waar je later tijdens de training op terug wilt komen, zonder dat je dan 90 minuten beeldmateriaal hoeft door te worstelen. Je kunt ook eigen knoppen definiëren, zoals ‘vrije trap’ of ‘goal’. Als ouders van een voetballend kind kun je deze app ook gebruiken, bijvoorbeeld om de acties van je kind aan te wijzen, zodat je die later terug kunt kijken en kunt delen met vrienden en familie. En als club kun je via tags de belangrijkste momenten markeren en daarmee een mooie samenvatting van de wedstrijd samenstellen. De techniek van TimeTag is  ontwikkeld door Zaphyrion en het interaction design is ontwikkeld door Droomlab.

Op 2 december 2012 zat er een item over TimeTag in het programma Utrecht BV van RTV Utrecht. Bekijk het hier >>
De handleiding en toolbox zijn in pdf beschikbaar: handout Timetag-1

Handboek Visual & Social Media
TNO heeft een hoogwaardige technologie ontwikkeld om patronen in videobeelden te herkennen. Een van de toepassingen waar TNO aan werkt is het herkennen van patronen die belangrijke momenten in een voetbalwedstrijd aangeven. Denk aan een doelpunt, corner, aftrap etc. Door deze herkenning is het mogelijk volledig geautomatiseerd een videosa- menvatting te maken. In het project “Visuele en Sociale media voor Amateurvoetbal” (VSA) is onderzocht hoe deze technologie praktisch kan worden toegepast.
Het uitgangspunt van het project “Visuele en Sociale media voor Amateurvoetbal” (VSA) is dat een amateurvoetbalwedstrijd automatisch wordt opgenomen door vaste camera’s, en dat met de beelden automatisch een videosamenvatting wordt gegenereerd van de wedstrijd. Vervolgens kunnen deze beelden worden gedeeld en verspreid, onder andere via sociale media. Belangrijk uitgangspunt van deze aanpak is dat hierbij zo min mogelijk – liefst geen – menselijke actie of inzet is vereist.
Onderzocht is wat de verschillende doelgroepen aan behoeften hebben en of zij meerwaarde zien in deze mogelijkheid, of zij hier gebruik van zouden maken en hoe zij zelf zien hoe videobeelden meerwaarde kunnen bieden in het amateurvoetbal. AmersfoortBreed heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport.